Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

4. dubna 2021. - 11.dubna 2021.

 

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milé sestry a bratři v Kristu!

Drazí moji,

Jsme stále v nejvyšším stupni protiepidemického systému PES a tak i nadále platí omezení, kdy je nutné zachovat všechna hygienická nařízení, včetně 10% obsazenosti míst na sezení v kostele. 

Buďte na sebe opatrní a vzájemně ohleduplní. Sjednocujme se v modlitbě ve svých domovech za odvrácení pandemie, tak jak k tomu vybízí Svatý Otec a naši biskupové i za ty, kdo s ní bojují a tak pomáhají druhým.

P. Gabriel. 

Neděle:      4.  4.2021   SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   

     9.00   za + P. Jaroslava Ptáčka, O.Cr., + varhanice Jiřinu Margráfovou a Evu

                   Krupilovou, + doktorku Alenu Házovou, všechny živé a + z rodin

                   Mejstříkové, Fantové, Krupilové     ( Unhošť )

                                    VEĽKONOČNÁ NEDEĽA      

   11.00   za živou a + rodinu, přátele, dobrodince P. Gabriela, O.Cr. ( Unhošť )

       !!! Svätá omša o 11.00 hod. v slovenskom jazyku !!!

při  mších sv. budou požehnány velikonoční pokrmy      

Pondělí:     5. 4.2021  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

     10.00  za Boží požehnání a všechny duchovní dary pro rodinu Múdrych

              a Rombachových   ( Družec )

Úterý:         6. 4.2021  ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

     Mše svatá nebude                                        

Středa:       7. 4.2021  STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

     Mše svatá nebude                                        

Čtvrtek:      8. 4.2021  ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

    Mše svatá nebude                                        

Pátek:         9. 4.2021  PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

    Mše svatá nebude                                        

Sobota:    10. 4.2021  SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 Mše svatá nebude   

Neděle:     11. 4.2021     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                                          ( BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ )

     9.00   za + Marii a + Bohumila Rybákových, za živé členy rodiny Sukové,

            Frankové a Váňové ( Unhošť )

Poznámky:           !!!Při mších svatých je  třeba dodržovat     

                               všechna platná hygienická opatření.!!!