Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

8. září 2019. - 15. září 2019

Neděle:       8. 9.2019  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

      9.00    za + Danielu Stuchlou, + manžela Josefa, jejich + dceru Evu Hošnovou,

        za uzdravení jejího manžela Jiřího, všechny živé a + z rodin ( Unhošť )

                       Slavnost PANNY MARIE BOLESTNÉ - patrocínium kaple

                                    v Dobrovízu 

        11.00     na úmysl dárce    ( Dobrovíz )  

Pondělí:      9. 9.2019   Pondělí 23. týdne v mezidobí 

     Mše svatá nebude   

Úterý:        10. 9.2019   Úterý 23. týdne v mezidobí 

      Mše svatá nebude     

Středa:      11. 9.2019   Středa 23. týdne v mezidobí   

     Mše svatá nebude    

Čtvrtek:     12. 9.2019   Památka Jména Panny Marie

       Mše svatá nebude    

Pátek:        13. 9.2019   Památka sv. Jana Zlatoústeho, biskupa a

                                                       učitele církve   

       Mše svatá nebude    

Sobota:      14. 8.2019  Svátek Povýšení svatého kříže   

  Mše svatá nebude     

Neděle:       15. 9.2019  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

         9.00    na úmysl celebrujícího kněze   ( Unhošť )

Poznámky:

 
 
 
15. září 2019. - 22. září 2019

Neděle:      15. 9.2019  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

      9.00     na úmysl celebrujícího kněze   ( Unhošť )

Pondělí:    16. 9.2019   Památka sv. Ludmily, mučednice

     Mše svatá nebude  

Úterý:        17. 9.2019   Úterý 24. týdne v mezidobí 

      Mše svatá nebude    

Středa:      18. 9.2019   Středa 24. týdne v mezidobí 

     Mše svatá nebude    

Čtvrtek:     19. 9.2019   Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

        9.00     za farnost

Pátek:        20. 9.2019   Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze,

                                    Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

       Mše svatá nebude

Sobota:      21. 8.2019  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  Mše svatá nebude  

Neděle:       22. 9.2019  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

        8.30    za + Marii a + Bohumila Rybákových, za živé členy rodiny Sukové,

                      Frankové a Váňové    ( Unhošť )

        10.30    za farnost   ( Družec ) 

Poznámky: