Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

21. listopadu 2021. - 28. listopadu 2021.

Neděle:    21.11.2021    Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

         9.00   za + R.D.  Jaroslava Ptáčka, O.Cr., arciděkana, faráře v Unhošti,

                 vikáře kladenského          ( Unhošť ) 

      11.00   za Božie požehnanie manželom a budúcim rodičom Kopečným

               a ich deťom  ( Unhošť )     

         !!! Svätá omša o 11.00 hod. v slovenskom jazyku !!!  

Pondělí:   22.11.2021  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

      Mše svatá nebude       

Úterý:       23.11.2021  Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

      17.00    za farnost   ( Unhošť)  

Středa:     24.11.2021  Památka sv. Ondřeje Dung Lạca, kněze a druhů,

                                                      mučedníků  

     Mše svatá nebude  

Čtvrtek:    25.11.2021  Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a

                                                        mučednice

    Mše svatá nebude  

Pátek:       26.11.2021  Pátek 34. týdne v mezidobí 

      Mše svatá nebude   

Sobota:     27.11.2021  Sobotní památka Panny Marie  

      Mše svatá nebude  

Neděle:     28.11.2021     1. NEDĚLE ADVENTNÍ     

         9.00   za + Václava Zemana, + syna Jaroslava Zemana, + rodiče z obojí

                 strany a + Václava Karfíka     ( Unhošť ) 

      11.00   za farnost     ( Družec )     

při mších  sv. budou v rámci  vstupních obřadů  požehnané adventní věnce  

Poznámky:        !!!   Při mších svatých je  třeba dodržovat           

                                    platná hygienická opatření    !!!     

 
 
 
 

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milé sestry a bratři v Kristu!

Drazí moji,

Jsme stále uprostřed celosvětové pandemie a i nadále platí omezení, kdy je nutné zachovat všechna hygienická nařízení.

Buďte na sebe opatrní a vzájemně ohleduplní. Sjednocujme se v modlitbě ve svých domovech za odvrácení pandemie, tak jak k tomu vybízí Svatý Otec a naši biskupové i za ty, kdo s ní bojují a tak pomáhají druhým.

P. Gabriel.