Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

24. května 2020. - 31. května 2020.

Vážený návštěvníci bohoslužeb, milé sestry a bratři v Kristu!

V souvislosti s rychle se měnící situací a s tím spojených nařízení ohledně volného pohybu osob se dle nařízení Vlády České republiky až do odvolání budou v naší farnosti konat mše svaté za účasti maximálně 100 osob včetně kněze, přičemž budou dodržovány vládou nařízené podmínky:

- bohoslužby se ve stejný čas zúčastní nejvíce 100 osob

- v bohoslužebním prostoru musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 metry s výjimkou členů jedné domáscnosti

- účaastníci bohoslužby nosí po celou dobu konání ochranný prostředek dýchacích cest výjma okamžiku přijímání eucharistie

- vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou

- kněz si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm

- dělka bohoslužby se zbytečně neprodlužuje při zachování liturgických předpisů

- bohoslužební prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou vydezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice a.pod.).

- je zabráněno přístupu věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužební prostor.

- obdobná pravidla platí i pro svatby a křty.

- až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který yžaduje shromažďování lidí.

P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, O.Cr., Ph.D.

administrátor římskokatolické farnosti Unhošť 

 

Neděle:     24. 5.2020    7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

        10.30   za farnost  ( Unhošť )

Pondělí:    25. 5.2020  Pondělí po 7. neděli velikonoční

     Mše svatá nebude

Úterý:        26. 5.2020  Památka sv. Filipa Neriho, kněze

     Mše svatá nebude  

Středa:      27. 5.2020  Středa po 7. neděli velikonoční  

         18.00   za dar živé víry pro rodinu Michalowskou       ( Unhošť )

Čtvrtek:     28. 5.2020  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

      Mše svatá nebude

Pátek:        29. 5.2020  Památka sv. Pavla VI., papeže

       Mše svatá nebude

Sobota:     30. 5.2020  Památka sv. Zdislavy

         18.00   za dar živé víry pro rodinu McHardy

              !!! Mše svatá s nedělní platností !!!       ( Unhošť )

Neděle:      31. 5.2020  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

        10.30   za farnost  ( Unhošť )

Při mších svatých je i nadále třeba dodržovat

hygienická opatření. Při jejich zachování je nutné počítat

s menším prostorem našeho farního kostela i když je již

omezující počet osob pro bohoslužbu stanoven na 100 lidí.

(kvůli rozestupům mezi účastníky bohoslužby vyjma členů rodiny).