Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

9. srpna 2020. - 16. srpna 2020.

Vážený návštěvníci bohoslužeb, milé sestry a bratři v Kristu!

V souvislosti s rychle se měnící situací a s tím spojených nařízení ohledně volného pohybu osob se dle nařízení Vlády České republiky až do odvolání budou v naší farnosti konat mše svaté za účasti maximálně 100 osob včetně kněze, přičemž budou dodržovány vládou nařízené podmínky:

- bohoslužby se ve stejný čas zúčastní nejvíce 100 osob

-  vynechává se pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou

- kněz si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm

- bohoslužba se zbytečně neprodlužuje při zachování liturgických předpisů

- bohoslužební prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou vydezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice a.pod.).

- je zabráněno přístupu věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužební prostor.

- obdobná pravidla platí i pro svatby a křty.

- až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který yžaduje shromažďování lidí.

P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, O.Cr., Ph.D.

administrátor římskokatolické farnosti Unhošť 

 
 

Neděle:       9. 8.2020  19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    10.00   za + rodiče Andělu a Rudolfa Kuchařovi, jejich + dceru Marii, za + rodiče

               Terezii a Antonína Hlávkovi, jejich + syny Františka a Antonína 

                     ( Unhošť )

Pondělí:    10. 8.2020  Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

     Mše svatá nebude   

Úterý:        11. 8.2020  Památka sv. Kláry, panny

     Mše svatá nebude

Středa:      12. 8.2020  Středa 19. týdne v mezidobí

        9.00   za farnost   ( Unhošť )

Čtvrtek:     13. 8.2020  Památka sv. Ponciána, papeže a sv. Hippolyta,

                                                                   kněze, mučedníků

      Mše svatá nebude                                        

Pátek:        14. 8.2020  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a

                                             mučedníka 

     Mše svatá nebude   

Sobota:      15. 8.2020  Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

         9.00   za farnost   ( Unhošť )

Neděle:      16. 8.2020  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    10.00   za + Ct. sestru M. Josefu Terezii Strettiovou, OP  

                     ( Unhošť )

Poznámky: