Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  Bohoslužby

  Kostely, kde se konají bohoslužby na území farnosti:

  • Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti (farní)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Družci
  • Kostel Nalezení sv. Kříže Velká Dobrá
  • Kostel sv. Bartoloměje v Hostouni
  • Kostel Blahoslavenné Panny Marie v Dobrovízi
  • Kostel sv. Lukáše ve Svárově
  • Františkánský klášter v Hájku  

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UNHOŠŤ

 

7. srpna 2022. - 14. srpna 2022.

Neděle:      7. 8.2022   19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

        9.00   za + Marii Hošnovou, + manžela Jiřího, + syna Františka, + snachu Evu,

                + zetě Františka, za zdraví a obrácení dětí, vnuků; za všechny živé

                a + z rodin   ( Unhošť ) 

      11.00   za farnost      ( Unhošť )    

                  Svätá omša o 11.00 hod.v slovenskom jazyku

při mších sv. bude sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních v arcidiecézi)

Pondělí:     8. 8.2022   Památka sv. Dominika, kněze

      Mše svatá nebude                                        

Úterý:         9. 8.2022   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,

                                          panny a mučednice, patronky Evropy  

      Mše svatá nebude                                                                                

Středa:     10. 8.2022   Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

     18.00   za farnost      ( Unhošť )

Čtvrtek:    11. 8.2022   Památka sv. Kláry, panny   

      Mše svatá nebude                                        

Pátek:       12. 8.2022   Pátek 19. týdne v mezidobí

     Mše svatá nebude                                        

Sobota:     13. 8.2022   Památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta,

                                                         kněze, mučedníků 

      Mše svatá nebude                                           

Neděle:      14. 8.2022   20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

        9.00   za Boží požehnání pro celoživotní přátele (paní Alenu Greyovou

                a Aničku Hejdukovou)       ( Unhošť ) 

Poznámky:  

 
 
Vážení návštěvníci bohoslužeb, milé sestry a bratři v Kristu!

Drazí moji,

Buďte na sebe opatrní a vzájemně ohleduplní. Sjednocujme se v modlitbě ve svých domovech za odvrácení násilí a nepravostí, tak jak k tomu vybízí Svatý Otec a naši biskupové i za ty, kdo s nimi bojují a tak pomáhají druhým.

P. Gabriel