Jdi na obsah Jdi na menu

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 23. ČERVENCE 2023

19. 7. 2023

Apoštolská penitenciárie pro růst zbožnosti věřících a zajištění spásy duší vyhovuje na základě pravomocí, které jí z Boží prozřetelnosti svěřil Svatý otec František, nedávné žádosti předložené nejdůstojnějším kardinálem Svaté římské církve, Kevinem Josephem Farrellem, prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti již třetího Světového dne prarodičů a seniorů, jejž Svatý otec ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci a letos se bude konat na téma „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50), a laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní u příležitosti 3. Světového dne prarodičů a seniorů na slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.

Tento Soud milosrdenství uděluje na stejný den plnomocné odpustky také věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených...), ať už osobně, nebo virtuálně prostřednictvím komunikačních prostředků.

Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími prostředky.

Aby se tedy tato příležitost k dosažení Boží milosti skrze moc klíčů církve snáze realizovala cestou pastorační lásky, tato Penitenciárie důrazně žádá kněze, kteří jsou vybaveni příslušnými pravomocemi ke zpovídání, aby s ochotou a velkorysostí byli k dispozici pro slavení svátosti pokání.

Tento dekret platí pro 3. Světový den prarodičů a seniorů bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení.

 

 

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie 15. června roku 2023

 

Mauro kardinál Piacenza
velký penitenciář


Krzysztof Nykiel
regent