Jdi na obsah Jdi na menu

 Dobrý den, srdečně vás vítáme na stránkách křižovnické farnosti

sv. Petra a Pavla v Unhošti...

Příspěvky

Duchovní cvičení na Svaté Hoře 2023

Název exercicie označuje zpravidla několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kurzu), kterou vede obvykle kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách.

Pastýřský list našeho arcibiskupa

Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby velkého postu, kterým se máme připravit na Velikonoce. Mnozí z vás si dali různá předsevzetí nebo si udělali postní programy. Já vám do nich nechci zasahovat, jen chci připomenout, že skutečné naplnění velikonoční radostí předpokládá dobrou postní přípravu, při níž se snažíme ovládat a omezovat sebe, abychom se tím víc soustředili na Boha, abychom více hledali to, co chce on, než to, co chceme my.

Zahájení poutní sezóny

Srdečně vás zveme na zahájení poutní sezony na Sázavě k uctění výročí 970 let od smrti sv. Prokopa. Program začne mší svatou k uctění 970 let od smrti sv. Prokopa, od 12:00 následuje otevření výstavy Putování za našimi světci a od 15:00 následuje Křížová cesta v Čertově brázdě.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA k postní době 2023

Postní askeze, synodální cesta

Drazí bratři a sestry!
Matoušovo, Markovo a Lukášovo evangelium shodně líčí událost Ježíšova proměnění. Ta je Pánovou odpovědí na nepochopení jeho učedníků. Krátce předtím totiž došlo k vážnému střetu mezi Mistrem a Šimonem Petrem, který poté, co vyznal víru v
Ježíše jako Krista, Božího Syna, odmítl jeho předpověď umučení a kříže. Ježíš ho důrazně pokáral: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ (Mt 16,23). Následně „po šesti dnech vzal Ježíš
s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami“ (Mt 17,1).