Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Adventní zastavení pro manžele 2023

Srdečně zveme manželské páry k zastavení v sobotu  9. prosince od 15.00 do 18.00 v sále Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice (Sv. Vojtěch). Zastavení je přípravou na obnovu manželského slibu ve svátek Svaté rodiny 31. 12. 2023. Duchovní obnovou na téma slova manželského slibu bude provázet P. Josef Stuchlý SJ, který vystudoval psychologii v Bostonu a působí mimo jiné mezi vysokoškolskými studenty v Brně.

Poselství papeže Františka k 38. Světovému dni mládeže 2023

Drazí mladí!
Letos v srpnu jsem se setkal se stovkami tisíc vašich vrstevníků z celého světa, kteří se sešli
v Lisabonu na Světových dnech mládeže. V době pandemie, uprostřed tolika nejistot, jsme živili naději,
že se tuto velkou oslavu setkání s Kristem a ostatními mladými lidmi podaří uskutečnit. Tato naděje se
naplnila a pro mnohé z nás, kteří jsme tam byli přítomni – včetně mě –, předčila všechna očekávání!
Jak krásné bylo naše setkání v Lisabonu! Skutečný zážitek proměny, záplavy světla a radosti!

Silvestrovské putování po Via Sancta Mariana

Vážení a milí poutníci, přátelé Via Sancta Mariana,

srdečně vás zveme už na třetí společné putování z Prahy do Staré Boleslavi!

Podobně jako vloni je v naší zemi, stejně jako v mnohých dalších, vážný stav zdravotního ohrožení, s kterým se musíme potýkat. V našem okolí jsou kolem každého z nás oběti, které si Pán povolává k sobě. Chceme být solidární se všemi, kteří prožívají ztráty svých blízkých, kteří jsou nemocní, kteří se nemocným věnují a potřebují morální, duchovní posilu. Chceme prosit Pannu Marii, Palladium země české, ať nás chrání v těchto zkouškách lidskosti a překonáme toto těžké období s pomocí Boží. Kéž nás tyto zkoušky posílí v lidské zralosti, ohleduplnosti, obětavosti, nalézání dobra pro naše bližní. Chceme v modlitbě myslet na ty, kteří přebírají odpovědnost za tuto zem, aby ji brali vážně a pravdivě konali své úkoly.

XII. celostátní katechetický kongres

Přijměte pozvání na XII. celostátní katechetický kongres, který se uskuteční pod záštitou ČBK ve dnech od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži. Ústředním tématem kongresu bude Umění komunikace.

Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a katechetické službě církve, je výzvou komunikovat adekvátním způsobem obsah křesťanské víry.

Tammím 10.-12. 11. pro mladé muže

Jako každým rokem se i letos ve dnech 10.-12. listopadu 2023 v pražském semináři uskuteční duchovní obnova pro mladé muže od 15 do 30 let. Letošní víkend bude na téma: Víra. Společně s knězem královéhradecké diecéze o. Filipem Duškem budeme nacházet odpovědi na otázky: „Co je víra? Co pro nás víra znamená? Čemu a komu v dnešní době věříme?“ Celé téma se bude nést v duchu osobního příběhu o. Filipa Duška a jeho životní cestě k víře a ke kněžství.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2023

Modleme se za to, abychom zakusili krásu modlitby růžence Papež František po nedělní modlitbě Anděl Páně nám, podobně jako v minulosti, připomněl dvojí duchovní těžiště měsíce října slovy: „Dnes začíná měsíc říjen, měsíc růžence a misií.“ A pokračoval ve své myšlence: „Vyzývám všechny, aby zakusili krásu modlitby růžence, rozjímali s Marií o Kristových tajemstvích a vzývali její přímluvu za potřeby církve a světa.“

Národní svatováclavská pouť 2023

Vážení a milí přátelé,

pro letošní rok 2023 se Kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi podařilo zístat dotaci od Středočeského kraje na Národní svatováclavskou pouť a to znamená, že kromě duchovního programu pro Vás připravujeme s radostí a láskou následující:

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 23. ČERVENCE 2023

Apoštolská penitenciárie pro růst zbožnosti věřících a zajištění spásy duší vyhovuje na základě pravomocí, které jí z Boží prozřetelnosti svěřil Svatý otec František, nedávné žádosti předložené nejdůstojnějším kardinálem Svaté římské církve, Kevinem Josephem Farrellem, prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti již třetího Světového dne prarodičů a seniorů, jejž Svatý otec ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci a letos se bude konat na téma „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50), a laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní u příležitosti 3. Světového dne prarodičů a seniorů na  slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci. 

Pouť ke sv. Anně na Praze 3

 26. 07. 2023, 17:25
Ostromečská 6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Římskokatolická farnost Žižkov Vás zve ve středu 26. července na pouť ke svaté Anně.

Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali první den 136. plenárního zasedání na Velehradě, 5. července 2023, společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství a tzv. Istansbulské úmluvy. Text přinášíme níže.

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera v Levoči

Přinášíme homilii arcibiskupa Jana Graubnera, kterou pronesl v neděli 2. července na mariánské pouti ve slovenské Levoči.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červen 2023

Modleme se za brzké zotavení papeže Františka po operaci Papež František se tento týden zotavuje z operace ve stejném nemocničním pokoji, kde se po celou dobu svého pontifikátu léčíval svatý Jan Pavel II. Podle zpráv z Vatikánu je papež
František den po tříhodinové operaci kýly „v dobrém celkovém stavu, je čilý a dýchá přirozeně“. Očekává se, že papež František zůstane několik dní v univerzitní nemocnici Gemelli, která se nachází na vrcholu nejvyššího římského kopce Monte Mario.

List Křesťanské mezinárodní solidarity CSI CS- 6. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

 

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.),  která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.

Setkání s biskupy z Indie, Ugandy a Běloruska

Arcidiecézní charita Praha si Vás dovoluje pozvat na mimořádné setkání s biskupy z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku, kde již 30 let realizujeme zahraniční projekty na pomoc chudým lidem.

Datum: neděle 23. dubna 2023 od 15 do 17 hodin

Místo: Braunův dům, Karlovo náměstí 24, Praha 1

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

Mše svatá ke cti sv. Vojtěcha, patrona pražské arcidiecéze, se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 22. dubna 2023.

Katedralanovy

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT

Přijďte vyjádřit podporu nečekaně těhotným ženám, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci.
Chceme, aby vláda ulehčila přijetí počatého dítěte zvláště rodinám se třemi a více dětmi.
A milým bonusem je setkání s přáteli.

Duchovní cvičení na Svaté Hoře 2023

Název exercicie označuje zpravidla několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kurzu), kterou vede obvykle kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách.