Jdi na obsah Jdi na menu

DOPIS BISKUPA ZDENKA WASSERBAUERA K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA

21. 1. 2024

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

DOPIS BISKUPA ZDENKA WASSERBAUERA

K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA
21. LEDNA 2024

(Přečtěte prosím při všech bohoslužbách 3. neděli v mezidobí dne 21. 1. 2024)
Milí bratři a sestry ve víře,
třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví
jako neděle Božího slova.
Neustále jsme svědky nesnadno pochopitelných událostí, které ovlivňují
náš život. Četba Písma svatého může vždy poskytnout správnou orientaci, a to
i v době, ve které není snadné se vyznat.
V říjnu roku 2023 jsem se jako delegát České biskupské konference
účastnil XVI. řádného generálního zasedání biskupské synody o synodalitě.
Jedním ze silných momentů bylo slavnostní uvedení evangeliáře do našeho
společenství na začátku zasedání a jeho umístění na čestné místo. Božím slovem
jsme se pak nechali vést každý den při zamýšlení se nad důležitými tématy
církve i společnosti v 21. století.
Podle rozhodnutí České biskupské konference se o neděli Božího slova
koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Přijměte
prosím mé srdečné poděkování za Vaši podporu, ať už v podobě modlitby nebo
finančního příspěvku na činnost Biblického díla.

Bůh Vám odplať svým požehnáním

Mons. Zdenek Wasserbauer
předseda správního výboru Biblického díla

Podle nového rozhodnutí ČBK se celý výnos z kostelní sbírky odešle na příslušné
biskupství, které ji přepošle ČBK, kde bude rozdělena v poměru 50% Českému
katolickému biblickému dílu a 50% České biblické společnosti.