Jdi na obsah Jdi na menu

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2023

11. 1. 2023
article preview

Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti


Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to
vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce
o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den,
který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi
špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže
Františka, „šíleným a svatokrádežným“. Na Ukrajině i přes jednostranné příměří vyhlášené
Moskvou ruská armáda provedla devět raketových útoků, tři letecké údery a čtyřicet
raketových útoků zaměřených na civilní infrastrukturu. Když někdo promění křehkou
příležitost k příměří, musí být soud přísný. Stejně důrazné musí být odmítnutí politické
a válečnické logiky a pokřivené morálky, která brání zastavení vraždění. „Nezapomínejme na
naše ukrajinské bratry a sestry! Tolik trpí válkou! Tyto Vánoce ve válce, bez světla, bez tepla,
tolik trpí! Nezapomínejme na ně, prosím. Když dnes vidím Pannu Marii, jak nese dítě
v jesličkách a kojí ho, myslím na matky obětí války, na vojáky, kteří padli v této válce na
Ukrajině. Ukrajinské a ruské matky přišly o své děti. To je cena za válku. Modleme se za
matky, které ztratily své syny vojáky, a to jak ukrajinské, tak ruské.“ A proč o nich papež
mluví? Nemají mluvčí a neukážou nám je v televizi ani ve videích vysílaných na digitálních
komunikačních kanálech. Ale ony zde budou i nadále se svojí bolestí. Ony nesou dopady
násilí a války. Víme, že se k matkám obraceli i jiní. Nestyděli se zinscenovat mediální frašku
a vkládat matkám do úst jiná slova: Pomstěte vrahy našich synů. Papež nás vede jiným
směrem. Musíme vědět, že i v tak velké bolesti dozrává myšlenka zřeknutí se nenávisti.
Navíc: v modlitbě se rodí myšlenky za ukončení války. Kardinál Jean-Claude Hollerich,
předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, již v loňském roce ve svém dopise
bratrsky žádá Kyrilla, patriarchu moskevského a celé Rusi, aby naléhavě vyzval ruské úřady
k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti ukrajinskému lidu a projevil dobrou vůli
hledat diplomatické řešení konfliktu založené na dialogu, zdravém rozumu a respektování
mezinárodního práva a zároveň umožnil bezpečné humanitární koridory a neomezený přístup
k humanitární pomoci. Zodpovědnost pastýřů za Boží lid je velká. Ničím nelze ničím
ospravedlnit utrpení a bolest matek, které ztrácí své děti.