Jdi na obsah Jdi na menu

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

16. 4. 2023

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 10:00 hod., kterou bude pan arcibiskup celebrovat za účasti českých a moravských biskupů, biskupů zahraničních diecézí jejichž historie je spjata s pražskou arcidiecézí a také biskupů afrických a asijských diecézí, kde Arcidiecézní charita Praha již třicet let intenzivně pomáhá. Tato náročná služba lásky, kterou naše charita vykonává za hranicemi arcidiecéze bude připomenuta rovněž v obětním průvodu. Bohoslužbu, kterou svým zpěvem doprovodí desítky studentů z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíně, Stojanova gymnázia na Velehradě, Biskupského gymnázia v Hradci Králové a Arcibiskupského gymnázia v Praze bude přenášet Česká televize na programu ČT2.

Po slavnostní bohoslužbě se na zahradě arcibiskupského paláce uskuteční zahradní slavnost, při které přítomní oslaví 80. narozeniny J. Em. Dominika kard. Duky, emeritního arcibiskupa pražského a budou mít prostor osobně mu pogratulovat. Mimo čestných hostů jsou srdečně zváni také přítomní členové kléru a ministranti.

Arcibiskupský sekretariát v této souvislosti připojuje několik důležitých organizačních informací:

pro poutníky z blízka i z dáli

Katedrála bude pro veřejnost otevřena od 9:15 hodin. Od 9:20 hodin bude probíhat společná modlitba růžence. V 9:50 hodin se rozezní největší zvon naší vlasti Zikmund.
Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných vstupů do areálu Pražského hradu (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště Policie ČR , kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům slavnosti budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při jižním vstupu z Hradčanského náměstí na I. nádvoří PH (u Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení hostů. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 8:30 hodin do 9:55 hodin.
Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo (při pohledu na průčelí katedrály).
krojovaná občanská sdružení

Pro vstup do areálu Pražského hradu použijí vstupy vyhrazené poutníkům, jak je uvedeno výše. Pro sestavení praporů a přestrojení do krojů budou „krojovaným“ k dispozici přízemní prostory Mladotova domu ve Vikářské ulici (při čelním pohledu na katedrálu ulička vlevo). Zázemí bude přístupné od 8:30 do 9:50 hodin. Pro vstup do katedrály použijí boční vstup z Vikářské ulice a uvnitř katedrály se budou řídit pokyny protokolárních pracovníků. Po skončení mše sv. bude prostor Mladotova domu přístupný do 13:00 hodin

pro řeholníky a řeholnice

Stejně jako ostatní poutníci procházejí bezpečnostní kontrolou. Do katedrály však vstupují vchodem vpravo (při pohledu na průčelí katedrály).

pro asistenci

Prosíme kněze, aby – podobně jako při Missa chrismatis – vzali s sebou ministranty. Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojeni do asistence, se sejdou ve staré sakristii katedrály nejpozději v 7:30 hodin. Ostatní ministranti, kteří se aktivně do asistence nezapojí, se shromáždí v čase 9:15 až 9:30 hodin u nové sakristie katedrály.Podmínkou pro tyto ministranty je vlastní oblečení.
pro klérus

Pro klérus je vyhrazeno parkování na Hradčanském náměstí. Kněze však prosíme, aby pokud možno použili k příjezdu hromadnou dopravu nebo parkovali jinde.
Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci (dále AP) budou otevřeny v 8.00 hodin.
Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, kanovníci MK, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.
Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana AP. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, červenou štolu a purifikatorium.
Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z AP v 9:45 hodin.
pro čestné hosty

Čestní hosté obdrží od sekretariátu arcibiskupa osobní pozvání a parkovací kartu opravňující k parkování na Hradčanském náměstí.
Prosíme čestné hosty, aby potvrdili svoji účast do 14. 4. a osobní pozvání nosili neustále při sobě.
Přednostní vstup do areálu Pražského hradu je určen pro čestné hosty po předložení pozvánky a je možný pouze „Branou gigantů“ – vchodem na I. nádvoří PH. Vchod bude otevřen od 9:00 do 9:50 hodin a bude označen tabulí „ČESTNÍ HOSTÉ“.
Pro čestné hosty bude vyhrazena stará část katedrály. Do katedrály vstupují vchodem vpravo (při pohledu na průčelí katedrály).

pro asistenci

Prosíme kněze, aby – podobně jako při Missa chrismatis – vzali s sebou ministranty. Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojeni do asistence, se sejdou ve staré sakristii katedrály nejpozději v 7:30 hodin. Ostatní ministranti, kteří se aktivně do asistence nezapojí, se shromáždí v čase 9:15 až 9:30 hodin u nové sakristie katedrály.Podmínkou pro tyto ministranty je vlastní oblečení.
pro klérus

Pro klérus je vyhrazeno parkování na Hradčanském náměstí. Kněze však prosíme, aby pokud možno použili k příjezdu hromadnou dopravu nebo parkovali jinde.
Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci (dále AP) budou otevřeny v 8.00 hodin.
Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, kanovníci MK, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.
Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana AP. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, červenou štolu a purifikatorium.
Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z AP v 9:45 hodin.
pro čestné hosty

Čestní hosté obdrží od sekretariátu arcibiskupa osobní pozvání a parkovací kartu opravňující k parkování na Hradčanském náměstí.
Prosíme čestné hosty, aby potvrdili svoji účast do 14. 4. a osobní pozvání nosili neustále při sobě.
Přednostní vstup do areálu Pražského hradu je určen pro čestné hosty po předložení pozvánky a je možný pouze „Branou gigantů“ – vchodem na I. nádvoří PH. Vchod bude otevřen od 9:00 do 9:50 hodin a bude označen tabulí „ČESTNÍ HOSTÉ“.
Pro čestné hosty bude vyhrazena stará část katedrály. Do katedrály vstupují vchodem vpravo (při pohledu na průčelí katedrály).

Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář