Jdi na obsah Jdi na menu

Papež k postní době: Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě

11. 2. 2024

Dnes, ve čtvrtek 1. února, vydal Svatý otec poselství k postní době 2024, v němž vyzývá k rozjímání, solidaritě a svobodě. Papež František představuje postní dobu jako čas obrácení, během něhož musíme bojovat s pokušeními, abychom našli cestu k osvobozujícímu Bohu.

image:Image 51/source/orig/50411_stazeny-soubor-4.jpg
Wikimedia Commons

„Postní doba je časem milosti, v němž se poušť opětovně stává místem první lásky. Bůh vychovává svůj lid, aby se vymanil z otroctví a zakusil přechod ze smrti do života. Jako ženich nás znovu přitahuje k sobě a k našemu srdci šeptem pronáší láskyplná slova“, tak začíná letošní poselství papeže Františka k postní době, které ve čtvrtek 1. února zveřejnil Svatý stolec pod názvem: „Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě“.

Toto mocné povolání ke svobodě se ovšem nevyčerpává jedinou událostí, avšak dozrává během pouti, vysvětluje papež. Jako Izrael na poušti v sobě stále nosí Egypt, tak i dnes Boží lid nese ve svém nitru tísnivá pouta, která se musí rozhodnout opustit. Uvědomujeme si to, když nám chybí naděje a bloudíme životem bez zaslíbené země, ke které bychom mohli společně směřovat.

Přechod z otroctví ke svobodě není abstraktní cestou, pokračuje Svatý otec, a aby i naše postní doba byla konkrétní, spočívá první krok v naší ochotě nahlédnout do reality. „I dnes do nebe doléhá volání mnoha utiskovaných bratrů a sester. Ptejme se sami sebe: Doléhá i k nám? Otřásá i námi? Mnoho faktorů nás od sebe vzdaluje a popírá bratrství, které nás původně spojovalo,“ poznamenává papež.

Postní doba je časem obrácení a časem svobody. Bůh z nás nechce poddané, ale děti, píše dále v poselství Svatý otec. Poušť je prostorem, ve kterém naše svoboda může dozrát k osobnímu rozhodnutí, jež by zabránilo novému otroctví. V postní době nacházíme nová kritéria posuzování, s nimiž se můžeme vydat na cestu, po níž jsme ještě nikdy nešli. Škodlivější než faraón jsou totiž idoly, varuje papež František a vyjmenovává připoutanost k penězům, určitým projektům, myšlenkám, cílům, osobnímu postavení, tradici, dokonce i k určitým věcem a lidem. „Místo toho, aby nás posunuli, nás ochromují. Místo toho, aby nás spojovali, staví nás proti sobě“, upozorňuje František.

V té míře, v jaké bude tato postní doba časem obrácení, zažije sklíčené lidstvo záblesk nové naděje, uzavírá František. Ačkoli jsme svědky bolestného sténání a po částech vedené třetí světové války, je třeba podstoupit riziko myšlenky, že toto není agonie, nýbrž porodní bolesti. Nejsme na konci, nýbrž na začátku velkolepého představení. Takové smýšlení si ovšem žádá odvahu: odvahu obrátit se a vyjít z otroctví.