Jdi na obsah Jdi na menu

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

17. 9. 2022

Drazí věřící, sestry a bratři,
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části
Senátu je poznamenáno následky pandemie Covidu, válkou na Ukrajině a s tím
související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu
sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život
je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan
14,6).
Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů
církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste
věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým
spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do
role spasitelů.
Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova
v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní
mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu
přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle
křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech
dobrých darů.

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska

Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference

Praha, 9. září 2022