Jdi na obsah Jdi na menu

Workshop „Nedělní školy pro kostelníky“

17. 9. 2022
article preview

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav
zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“
zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským
Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky
25. září 2022, 13.00 – 18.00

Přednášejí:
Mgr. Marie Kuldová, NPÚ středních Čech
PhDr. Jiří Vácha, PhD., Biskupství českobudějovické
Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově
MgA. Vendulka Otavská, restaurátorka historického textilu
David Brož, fotograf
 Workshop slovem provází: Mgr. Marie Hodinářová 

Historické liturgické textilie jsou velmi opomíjenými památkami. Jsou stále ohrožené
nepříznivými vlivy a časem, ale hlavně nepoučeným člověkem. Zároveň se jejich hodnota s
plynoucím časem zvyšuje, a to i jejich početními úbytky. Péče o liturgický textil přitom kromě
vyhrazení místa náročná není. Měli bychom se pokusit následujícím generacím odkázat zbytky
původních bohatých kolekcí liturgického textilu, kdysi náročně pořizovaného našimi předky.
K jejich výraznému ochuzení daly impuls události  po roce 1948 a od té doby se dosud
nepodařilo obnovit zvyky dobré péče v plném rozsahu. 
Pokud známe hodnotu věcí, lépe je chráníme. Proto také workshop zahájíme přiblížením
hodnoty liturgického textilu z pohledu liturgie i uměleckého řemesla. Poté budou následovat
praktické ukázky uložení liturgického textilu v několika církevních institucích (Strahov,
Biskupství ČB) i činností spojenou s ochrannou textilu, jako je jeho fotodokumentace, opravy
a restaurování. Soustředíme se na  preventivní péči o liturgický textil, která není složitá, ale
zcela zásadní.
Na závěr bude představeno vybrané historické liturgické roucho při nešporách, které uzavřou
poučné a pestré nedělní odpoledne.
Vstup volný po předchozí registraci (na e-mail: hodinarova.marie@npu.cz, nebo tel.: 602 27
53 68), možné objednat oběd, který bude podáván v hotelu Questenberg ve 12 hodin, nedělní
kávové přestávky zahrnuty. (Pokud by někdo chtěl představit farní depozitář, o který pečuje,
ostatním účastníkům a podložil toto též aktuálními fotografiemi pro představu, bude mu
poskytnut prostor v programu. Jako výraz vděčnosti za takovou aktivitu bude pozván na výše
zmíněný oběd bezplatně. Pokud se plánujete zapojit, prosím, upozorněte na skutečnost
v přihlášce). 

Workshop je jedním z vedlejších výsledků projektu NAKI II „Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie,
inventarizace, péče a prezentace (DG18P02OVV035), realizovaného v letech 2018-2022 a financovaného Ministerstvem
kultury ČR.

 

 

plakat.jpg