Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Workshop „Nedělní školy pro kostelníky“

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky 25. září 2022, 13.00 – 18.00.

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Drazí věřící, sestry a bratři,
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části
Senátu je poznamenáno následky pandemie Covidu, válkou na Ukrajině a s tím
související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu
sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život
je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan
14,6).

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.