Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Společenský večer a ples Charity Praha

Místo: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7 Termín: 18. 2. 2023, od 18:00

Evropské synodální setkání v Praze se blíží

Za necelý měsíc začne v Praze kontinentální shromáždění Synody o synodalitě 2021-2024, kterou vyhlásil v roce 2021 papež František. Do hlavního města ČR se ve dnech 5.-12. února sjedou delegace biskupských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.

Svatopetrský haléř 2023

Svatopetrský haléř
(sbírka na humanitární aktivity církve)


se bude konat v neděli 19. února 2023
při všech bohoslužbách.

Liturgická instrukce k postojům při mši

Otec arcibiskup nás vybízí abychom se zamysleli nad postoji při mši svaté a vše dělali tak, aby to nenarušovalo chod mše i její posvátno. Více v jeho dopisu níže:

Společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2023

Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti

Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to
vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce
o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den,
který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi
špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže
Františka, „šíleným a svatokrádežným“.

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2023

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

Pastýřský list III.

Milé sestry a bratři,
přišli jsme k eucharistické hostině a sám Hostitel nás zve ke stolu a říká: Vezměte a jezte.
Připravil božskou hostinu, nabízí nám sám sebe, nebo jak říkali už církevní otcové, nabízí
andělský chléb, nebeský chléb, lék nesmrtelnosti, pokrm na cestu... Nabízí se, že sám do nás
vstoupí, aby nás posvětil, chce být pro nás posilujícím chlebem, abychom v jeho síle dokázali
uskutečnit veliké poslání, které jsme dostali od Otce.

Pastýřský list II.

Milé sestry a bratři,
jestli jsme se na dnešní mši svatou připravili podle toho, co jsme si řekli minule, začali jsme
dnešní bohoslužbu radostněji než jindy. Jestli se v nás nic krásného neudálo, nevzdávejme se
a pokračujme v pronikání do tajemného setkání s Bohem. Dnes se zamysleme na druhou částí
mše svaté.

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do posvátné doby adventní, která nás má připravit na setkání s Kristem, který
přichází. Mysleme tentokrát nejen na Vánoce, které jsou jednou za rok, ale i na příchod Krista
do našich srdcí ve svatém přijímání. To prožíváme mnohem častěji. V mnoha synodálních
kroužcích se mluvilo o mši svaté a volalo se o pomoc k lepšímu prožívání. Nabízím malou
pomoc prostřednictvím tohoto listu, který budeme číst na pokračování po tři neděle. Dovolte
mi použít jednoduchý jazyk, aby rozuměly i děti, a poprosit vás, abyste se k tématu vrátili při
domácím rozhovoru.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITLE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022

Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“
(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve
vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.