Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Pouť ke sv. Anně na Praze 3

 26. 07. 2023, 17:25
Ostromečská 6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Římskokatolická farnost Žižkov Vás zve ve středu 26. července na pouť ke svaté Anně.

Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali první den 136. plenárního zasedání na Velehradě, 5. července 2023, společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství a tzv. Istansbulské úmluvy. Text přinášíme níže.

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera v Levoči

Přinášíme homilii arcibiskupa Jana Graubnera, kterou pronesl v neděli 2. července na mariánské pouti ve slovenské Levoči.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červen 2023

Modleme se za brzké zotavení papeže Františka po operaci Papež František se tento týden zotavuje z operace ve stejném nemocničním pokoji, kde se po celou dobu svého pontifikátu léčíval svatý Jan Pavel II. Podle zpráv z Vatikánu je papež
František den po tříhodinové operaci kýly „v dobrém celkovém stavu, je čilý a dýchá přirozeně“. Očekává se, že papež František zůstane několik dní v univerzitní nemocnici Gemelli, která se nachází na vrcholu nejvyššího římského kopce Monte Mario.

List Křesťanské mezinárodní solidarity CSI CS- 6. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

 

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.),  která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.

Setkání s biskupy z Indie, Ugandy a Běloruska

Arcidiecézní charita Praha si Vás dovoluje pozvat na mimořádné setkání s biskupy z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku, kde již 30 let realizujeme zahraniční projekty na pomoc chudým lidem.

Datum: neděle 23. dubna 2023 od 15 do 17 hodin

Místo: Braunův dům, Karlovo náměstí 24, Praha 1

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

Mše svatá ke cti sv. Vojtěcha, patrona pražské arcidiecéze, se uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 22. dubna 2023.

Katedralanovy

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT

Přijďte vyjádřit podporu nečekaně těhotným ženám, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci.
Chceme, aby vláda ulehčila přijetí počatého dítěte zvláště rodinám se třemi a více dětmi.
A milým bonusem je setkání s přáteli.

Duchovní cvičení na Svaté Hoře 2023

Název exercicie označuje zpravidla několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kurzu), kterou vede obvykle kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách.

Pastýřský list našeho arcibiskupa

Drazí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby velkého postu, kterým se máme připravit na Velikonoce. Mnozí z vás si dali různá předsevzetí nebo si udělali postní programy. Já vám do nich nechci zasahovat, jen chci připomenout, že skutečné naplnění velikonoční radostí předpokládá dobrou postní přípravu, při níž se snažíme ovládat a omezovat sebe, abychom se tím víc soustředili na Boha, abychom více hledali to, co chce on, než to, co chceme my.

Zahájení poutní sezóny

Srdečně vás zveme na zahájení poutní sezony na Sázavě k uctění výročí 970 let od smrti sv. Prokopa. Program začne mší svatou k uctění 970 let od smrti sv. Prokopa, od 12:00 následuje otevření výstavy Putování za našimi světci a od 15:00 následuje Křížová cesta v Čertově brázdě.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA k postní době 2023

Postní askeze, synodální cesta

Drazí bratři a sestry!
Matoušovo, Markovo a Lukášovo evangelium shodně líčí událost Ježíšova proměnění. Ta je Pánovou odpovědí na nepochopení jeho učedníků. Krátce předtím totiž došlo k vážnému střetu mezi Mistrem a Šimonem Petrem, který poté, co vyznal víru v
Ježíše jako Krista, Božího Syna, odmítl jeho předpověď umučení a kříže. Ježíš ho důrazně pokáral: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ (Mt 16,23). Následně „po šesti dnech vzal Ježíš
s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami“ (Mt 17,1).

Poselství Svatého otce Františka k 31. Světovému dni nemocných

„Postarej se o něj.“
Soucit jako synodální léčebné cvičení

Nemoc je součást naší lidské zkušenosti. Může se však stát nelidskou, pokud je
prožívána v izolaci a opuštěnosti a pokud není doprovázena péčí a soucitem.

Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.–25. ledna 2023

Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná tuto středu, koná se ve dnech 18. - 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: "Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17).

Neděle Božího slova

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako Neděli Božího slova.

Společenský večer a ples Charity Praha

Místo: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7 Termín: 18. 2. 2023, od 18:00

Evropské synodální setkání v Praze se blíží

Za necelý měsíc začne v Praze kontinentální shromáždění Synody o synodalitě 2021-2024, kterou vyhlásil v roce 2021 papež František. Do hlavního města ČR se ve dnech 5.-12. února sjedou delegace biskupských konferencí jednotlivých zemí Evropy a další zástupci církve.

Svatopetrský haléř 2023

Svatopetrský haléř
(sbírka na humanitární aktivity církve)


se bude konat v neděli 19. února 2023
při všech bohoslužbách.